ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp145.000,00
1 سال
Rp145.000,00
1 سال
Rp145.000,00
1 سال
.net
Rp160.000,00
1 سال
Rp160.000,00
1 سال
Rp160.000,00
1 سال
.org
Rp160.000,00
1 سال
Rp160.000,00
1 سال
Rp160.000,00
1 سال
.us
Rp110.000,00
1 سال
Rp110.000,00
1 سال
Rp110.000,00
1 سال
.name
Rp115.000,00
1 سال
Rp115.000,00
1 سال
Rp115.000,00
1 سال
.info
Rp235.000,00
1 سال
Rp235.000,00
1 سال
Rp235.000,00
1 سال
.biz
Rp171.000,00
1 سال
Rp171.000,00
1 سال
Rp171.000,00
1 سال
.xyz
Rp160.000,00
1 سال
Rp160.000,00
1 سال
Rp160.000,00
1 سال
.pro
Rp210.000,00
1 سال
Rp210.000,00
1 سال
Rp210.000,00
1 سال
.top
Rp110.000,00
1 سال
Rp110.000,00
1 سال
Rp110.000,00
1 سال
.space
Rp30.000,00
1 سال
Rp300.000,00
1 سال
Rp300.000,00
1 سال
.id sale!
Rp240.000,00
1 سال
Rp240.000,00
1 سال
Rp240.000,00
1 سال
.co.id
Rp310.000,00
1 سال
Rp310.000,00
1 سال
Rp310.000,00
1 سال
.web.id sale!
Rp55.000,00
1 سال
Rp55.000,00
1 سال
Rp55.000,00
1 سال
.my.id sale!
Rp20.000,00
1 سال
Rp20.000,00
1 سال
Rp20.000,00
1 سال
.ponpes.id sale!
Rp55.000,00
1 سال
Rp55.000,00
1 سال
Rp55.000,00
1 سال
.biz.id sale!
Rp55.000,00
1 سال
Rp55.000,00
1 سال
Rp55.000,00
1 سال
.sch.id sale!
Rp55.000,00
1 سال
Rp55.000,00
1 سال
Rp55.000,00
1 سال
.or.id sale!
Rp55.000,00
1 سال
Rp55.000,00
1 سال
Rp55.000,00
1 سال
.ac.id
Rp55.000,00
1 سال
Rp55.000,00
1 سال
Rp55.000,00
1 سال
.online
Rp30.000,00
1 سال
Rp500.000,00
1 سال
Rp500.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains